Architekti CCA - bytová architektura, komerční architektura

Zpracování a ochrana osobních údajů v Architekti CCA s.r.o.

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Architekti CCA, s.r.o., se sídlem Mateřídoušková 2256/9, Praha 10, 106 00, IČO 27911837, tedy správcem osobních údajů.

Jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti  vyžadované legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679. K Vašim údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí.

Zpracováváme pouze údaje, které nám sami svěříte, a to z následujících důvodů:

•    poskytování služeb a plnění smlouvy , tj. údaje, které jsou nutné k uzavření smluvního vztahu (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, PSČ) a dále kontaktní údaje – email a telefon
•    na základě uzavřené smlouvy o obchodní  spolupráci, tj. údaje : jméno, příjmení, název společnosti, sídlo, IČO, DIČ, telefon, email, údaje o zástupcích společnosti, číslo bankovního účtu
•    pořízení fotografií nebo video záznamů z realizovaných staveb, vizualizace projektů – na našich stavbách pořizujeme fotografickou dokumentaci či videozáznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu (dále pak FB, Instagram). U těchto materiálů nenajdete jména soukromých investorů, jedině pokud by se jednalo o referenci. V tomto případě je údaj uveden na základě uděleného souhlasu.

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
•    požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní  údaje zpracováváme
•    požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
•    vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
•    požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
•    v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Provozujeme webové stránky www. architekticca.cz a rovněž využíváme služeb LinkedIn, Facebooku a Instagramu.

S dotazem ohledně Vašich dat můžete kontaktovat:
Markéta Capáková, tel.+420 777 065 165, email:  marketa.capakova@architekticca.cz